Πώς να ρωτήσετε κάτι μέσω email

Για παρατηρήσεις και συμπληρώσεις σχετικά με την παρουσίαση αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στην διεύθυνση gepiti@gepiti.com για να προσθέσω το θέμα για το οποίο ρωτάτε στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας εγγυηθώ γρήγορη ανταπόκριση.

Προσοχή! Λυπάμαι αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορώ να παράσχω δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

Γιώργος Επιτήδειος
Συγγραφέας του Οδηγού Χρήσης του Netscape Communicator