Ποιος είναι ο τίτλος της Web σελίδας

Ο τίτλος της Web σελίδας ορίζεται από τον δημιουργό της και εμφανίζεται στην επάνω μπλε οριζόντια γραμμή του παραθύρου του Navigator.

Ο τίτλος της παραπάνω σελίδας είναι: "Καλώς Ήρθατε στην OTEnet".

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator