Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Για να διαχειριστούμε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μας χρησιμοποιούμε το Netscape Messanger (ή Messanger Mailbox όπως αλλιώς λέγεται).

Για να ανοίξουμε το πρόγραμμα αυτό επιλέγουμε Communicator (από την κύρια μπάρα επιλογών) και Messanger Mailbox.

[Communicator - Messanger Mailbox]

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο του Messanger:

[Messanger Mailbox]

Αν δεν έχουμε χρησιμοποιήσει άλλη φορά το πρόγραμμα αυτό, η πρώτη μας εργασία θα πρέπει να είναι να το ρυθμίσουμε ανάλογα (οι ρυθμίσεις γίνονται μια μόνο φορά και παραμένουν οι ίδιες μέχρι εμείς ή κάποιος άλλος χρήστης του προγράμματος ν' αποφασίσουμε να τις αλλάξουμε)

Για να γίνουν οι ρυθμίσεις ανοίγουμε την επιλογή Edit από την γραμμή επιλογών και επιλέγουμε Preferences (η επιλογή Edit - Preferences μας δίνει ακριβώς το ίδιο μενού είτε την χρησιμοποιήσουμε μέσα από το Navigator, είτε από τον Messanger ή το Usenet). Μέσα από τα Preferences ανοίγουμε τα Mail & Groups κάνουμε κλικ στο Identity και από τα πεδία που εμφανίζονται δεξιά, συμπληρώνουμε τα παρακάτω:

[Edit - Preferences - Mail & Groups - Identity]

Your name

Το ονοματεπώνυμό σας γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. Giorgos Georgiou). Δεν είναι υποχρεωτικό να γράψετε το όνομά σας. Θα μπορούσατε π.χ. να γράψετε Great Lover, αλλά πρέπει να θυμάστε πως το όνομα που θα γράψετε εδώ, θα φαίνεται σαν όνομα αποστολέα σε όλα τα μηνύματα που θα στέλνετε στο δίκτυο.

Email address

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε στο δίκτυο είναι username@kombos. Σε αυτή μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email. Στην περίπτωση της ΕΕΧΙ της οποίας ο mail server είναι aurora.eexi.gr, η διεύθυνση είναι π.χ. gepiti@aurora.eexi.gr (αν το username σας είναι gepiti).

Τις περισσότερες φορές για λόγους ευκολίας, ο προμηθευτής Internet που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα alias και να ισχύει και η διεύθυνση gepiti@eexi.gr Έτσι, όταν κάποιος μας στέλνει mail στην διεύθυνση gepiti@eexi.gr, αυτό προωθείται αυτόματα στο gepiti@aurora.eexi.gr που είναι και το σωστό. Πρόκειται δηλαδή για μια εκτροπή (alias) που λειτουργεί όπως οι τηλεφωνικές (παίρνουμε ένα τηλέφωνο και αυτό από μόνο του καλεί ένα άλλο).

Reply-to address

Η διεύθυνση στην οποία θα μας απαντούν όσοι διαβάζουν mail που τους στείλαμε. Αυτό το πεδίο, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί. Θα το συμπληρώσετε μόνο αν έχετε πολλές email διευθύνσεις και θέλετε να σας απαντούν σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που στέλνετε.

Στη συνέχεια, πάλι από τα Mail & Groups κάνουμε κλικ στο Mail Server και από τα πεδία που εμφανίζονται δεξιά, συμπληρώνουμε τα παρακάτω:

[Edit - Preferences - Mail & Groups - Mail Server]

Mail server user name

Εδώ θα βάλετε το username σας π.χ. gepiti

Outgoing mail (SMTP) server

O mail server που διαχειρίζεται τα εξερχόμενα μηνύματα (αυτά που στέλνουμε εμείς). Για την ΕΕΧΙ είναι ο aurora.eexi.gr

Incoming mail server

O mail server που διαχειρίζεται τα εισερχόμενα μηνύματα (αυτά που μας στέλνουν άλλοι). Για την ΕΕΧΙ είναι ο aurora.eexi.gr

Mail Server Type

Ο τύπος του mail server που χρησιμοποιούμε. Αυτός θα είναι σχεδόν πάντα POP3 (messages and folders are kept locally, on the hard disk), που είναι και το default, εκτός αν μας έχουν ενημερώσει για κάτι διαφορετικό.

Leave messages on server after retrieval

Η default ρύθμισει το Messager είναι να αντιγράφει τα μηνύματα από το server στον Η/Υ μας (στο σκληρό μας δίσκο) και στην συνέχεια να τα διαγράφει από τον server. Αν θέλουμε να μην διαγράφονται από τον server αλλά να παραμένουν αντίγραφά τους και εκεί, κάνουμε κλικ σε αυτή την επιλογή. Δεν σας συνιστούμε να κάνετε κάτι τέτοιο παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. είστε ταξίδι και διαβάζετε το mail σας από άλλο μηχάνημα), διότι με την πάροδο του χρόνου μαζεύονται χωρίς να το καταλάβουμε πάρα πολλά email και δημιουργούνται προβλήματα τόσο στον παροχέα όσο και σε εμάς.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator