Γενικές πληροφορίες για τις Μπάρες Επιλογών

Οι κύριες επιλογές που έχουμε στην βασική οθόνη του communicator είναι:

Η μπάρα εργαλείων και η μπάρα θέσης και σελιδοδεικτών έχουν στο άκρο αριστερό τους τμήμα ένα κάθετο κουτάκι που ρυθμίζει την εμφάνιση ή μη της αντίστοιχης μπάρας επιλογών.

Με επιλεγμένο το κουτάκι αυτό εξαφανίζεται η αντίστοιχη μπάρα και στην θέση της εμφανίζεται το ίδιο κουτάκι οριζόντιο πλέον.

Για να ξαναεμφανίσουμε την μπάρα που θέλουμε, δεν έχουμε παρά να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο οριζόντιο κουτί.

Μπάρα Εργαλείων

Back

Μας πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφθήκαμε.

Forward

Μας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα. Επόμενη θεωρείτε σελίδα που την επισκεφθήκαμε και μετά γυρίσαμε πίσω με Back.

Reload

Ξαναφορτώνει την σελίδα που έχουμε ενεργή στην οθόνη μας. Χρησιμεύει αν η σελίδα δεν φορτώθηκε καλά ή αν άλλαξε από την στιγμή που φορτώθηκε και μετά (π.χ. στις εκλογές που οι σελίδες άλλαζαν συνέχεια κάναμε Reload για να έχουμε την τελευταία έκδοση μπροστά μας).

Home

Home page ονομάζουμε την σελίδα που επισκεφτόμαστε συχνότερα (σαν σημείο αναφοράς ή εκκίνησης) και για τον λόγο αυτό συνήθως, έχουμε ορίσει τον browser μας να την εμφανίζει κάθε φορά που ανοίγει.

Όταν επιλεχθεί το εικονίδιο αυτό, το Navigator φορτώνει την σελίδα που έχουμε επιλέξει σαν αρχική (home) του browser.

Search

Μας μεταφέρει σε σελίδα της Netscape που μας προτείνει εργαλεία αναζήτησης και καταλόγους πληροφοριών (η σελίδα αυτή αλλάζει κατά καιρούς).

Guide

Μας μεταφέρει σε σελίδα της Netscape που μας προτείνει ενδιαφέρουσες web σελίδες που κατά την εταιρεία αξίζει να επισκεφθούμε.

Print

Τυπώνει την τρέχουσα σελίδα

Security

Μας δίνει πληροφορίες για το πόσο ασφαλής είναι η σελίδα που βλέπουμε (π.χ. αν υποστηρίζει κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που να μην επιτρέπουν σε κάποιον τρίτο να τι περιέχει η σελίδα που μόλις φορτώσαμε) και άλλες πληροφορίες σχετικές με ασφάλεια δεδομένων και την χρήση του Communicator.

Stop

Σταματάει το φόρτωμα μιας σελίδας. Το stop είναι ένας καλός τρόπος να βλέπουμε αν έχει έρθει όλη η σελίδα. Αν είναι ενεργό, τότε ακόμη έρχονται από τον web server τμήματά της. Αν είναι ανενεργό τότε έχει έρθει όλη (ή κόπηκε η σύνδεση).

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator