Πώς διαβάζεται μια Web σελίδα

Το περιεχόμενο κάθε σελίδας εμφανίζεται στο κυρίως παράθυρο του browser. Συνήθως, η σελίδα, έχει μήκος μεγαλύτερο από αυτό της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε μόνο το πάνω μέρος της και το υπόλοιπο μπορεί να γίνει ορατό αν πατήσουμε το πλήκτρο Page Pown ή αν χρησιμοποιήσουμε την μπάρα ολίσθησης που βρίσκεται δεξιά του.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator