Τι είναι το World Wide Web

'Ενα σύστημα αναζήτησης πληροφοριών βασισμένο στο υπερκείμενο (hypertext). Ο αναγνώστης, διαβάζει on line κάποιο κείμενο για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και από τα σημεία που ο συγγραφέας έχει ορίσει παραπομπές για περισσότερη ανάλυση ή παρουσίαση, έχει την δυνατότητα να μεταφερθεί άμεσα σε αντίστοιχα κείμενα που υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο για μεγαλύτερη μελέτη.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator