Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή email ή απλώς mail, είναι, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά του, ένα σύστημα διακίνησης μηνυμάτων μέσω Internet που λειτουργεί με τρόπο που μοιάζει με αυτόν του παραδοσιακού ταχυδρομείου.

Ο χρήστης γράφει ένα μήνυμα με τον Η/Υ του και στην συνέχεια το αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή (χωρίς ποτέ να τυπωθεί τίποτε) στον παραλήπτη που φυσικά και αυτός έχει πρόσβαση στο Internet.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λειτουργεί με το πρότυπο client server. Ο χρήστης έχει στον Η/Υ του εγκατεστημένο ένα client πρόγραμμα (π.χ. Messanger, Eudora, Outlook, Pegasus κ.λπ.) το οποίο "μιλάει" με έναν mail server. Ο mail server είναι πρόγραμμα που βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κόμβο Internet.

Όταν ο χρήστης θέλει να στείλει ένα mail, το γράφει στον Η/Υ του με το client πρόγραμμα που χρησιμοποιεί και στην συνέχεια, αν συνδέεται με dial-up, κάνει μια σύνδεση με το Internet και στο στέλνει. Στην πραγματικότητα το client πρόγραμμα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να στείλει το μήνυμα (το mail όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται) στον mail server. Αυτός είναι εκείνος που φροντίζει για την αποστολή του στον κανικό παραλήπτη του. Αν το μήνυμα για κάποιο λόγο δεν μπορέσει να επιδοθεί (π.χ. είναι λάθος η διεύθυνση που γράψαμε), τότε το μήνυμα θα επιστραφεί στον αποστολέα.

Για να λάβει κανείς mail ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Ζητώ από το client πρόγραμμα με το οποίο διαβάζω mail το ταχυδρομείο μου και αυτό συνδέεται με τον mail server και το παίρνει από αυτόν. Ο mail server είναι εκείνος που δέχεται τα μηνύματα που απευθύνονται σε εμένα και τα φυλάει σε ένα folder (directory) που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για μένα μέχρι να τα ζητήσω. Αυτό σημαίνει πως το γεγονός ότι έστειλα ένα mail και δεν μου γύρισε πίσω δεν σημαίνει και πως το διάβασε ο παραλήπτης του. Απλώς ότι έφτασε στον χώρο που έχει ο παραλήπτης για μηνύματα email και αναμένει την ανάγνωσή του.

Για να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα mail πρέπει πρώτα να του δώσουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Δηλαδή να του πούμε ποιος είναι ο mail server και ποιοί είμαστε εμείς. Οι ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει είναι οι ακόλουθες:

Login ή Username

Το ηλεκτρονικό μας όνομα (π.χ. gepiti)

Outgoing Mail Server (SMTP)

O mail server που διαχειρίζεται τα εξερχόμενα μηνύματα (αυτά που στέλνουμε εμείς).

Incoming Mail Server (POP3)

O mail server που διαχειρίζεται τα εισερχόμενα μηνύματα (αυτά που μας στέλνουν άλλοι).

Συνήθως οι παροχείς Internet έχουν τον ίδιο mail server και για τα εξερχόμενα και για τα εισερχόμενα μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση γράφουμε και στα δύο πεδία τον ίδιο server (π.χ. για την Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet τον aurora.eexi.gr)

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator