Τι είναι μια Web Σελίδα (Web Page)

Μία Web Σελίδα είναι ένα text αρχείο Η/Υ (με όνομα που η επέκτασή του είναι συνήθως html ή htm) κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο (την γλώσσα HTML) που να μπορεί να παρουσιάζεται ολοκληρωμένο και στην επιθυμητή για τον δημιουργό του μορφή, με μία μόνο κλήση από τον χειριστή του κατάλληλου λογισμικού (δηλ. ενός web client).

Το αρχείο αυτό είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο που να καλεί εικόνες (δηλαδή άλλα αρχεία που περιέχουν εικόνες ή γραφικά) και να τα τοποθετεί στις θέσεις που επιθυμεί ο κατασκευαστής της σελίδας. Για τον λόγο αυτό πρακτικά έχει καθιερωθεί να ονομάζουμε Web σελίδα το σύνολο των αρχείων που την απαρτίζουν όπως αυτά εμφανίζονται στην οθόνη μας (το γραμμένο σε HTML αρχείο και οι εικόνες που αυτό καλεί).

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator