Πώς λειτουργεί το World Wide Web

Το Web λειτουργεί με το πρότυπο client - server. Ο χρήστης τρέχει στον Η/Υ του ένα client λογισμικό (που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται browser ή φυλλομετρητής). Αν ο Η/Υ έχει σύνδεση με το Internet (αυτό είναι έργο άλλων προγραμμάτων π.χ. του dial-up networking ή του trumpet winsock στην περίπτωση dial-up σύνδεσης), τότε κάθε φορά που ζητούμε μια διεύθυνση Web, o browser συνδέεται με τον Web server που την έχει αποθηκευμένη. Ο web server είναι ένας κόμβος Internet που τρέχει λογισμικό εξυπηρέτησης σελίδων (server software) και έργο του είναι όταν ο browser, του ζητά μια σελίδα, να του την παρέχει (αφήνει τον browser να την αντιγράψει από τον σκληρό δίσκο του web server σε εκείνον του χρήστη). Με τον τρόπο αυτό η σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήση. Μετά το φόρτωμα της σελίδας η σύνδεση μεταξύ web server και web client (δηλαδή του browser) διακόπτεται μέχρι να ζητηθεί άλλη σελίδα.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator