Το πρώτο μου πρόγραμμα (Hello World!)

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Perl, αυτή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας (στις Linux Distributions αυτό συνήθως γίνεται αυτόματα). Όλα τα παραδείγματα που ακολουθούν έχουν δοκιμαστεί με Perl 5.6.0 Είναι όμως αρκετά απλά και μάλλον λειτουργούν χωρίς πρόβλημα και σε πολύ παλαιότερες εκδόσεις.

Όπως απαιτεί το έθιμο, ο πρώτος κώδικας κάθε μελλοντικού προγραμματιστή πρέπει να αποτελεί έναν χαιρετισμό στον κόσμο. Για να το επιτύχετε αυτό, ανοίξτε έναν text editor (π.χ. από το UNIX prompt γράψτε pico) και μέσα σε αυτόν πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:

print "Hello world!\n";

Σώστε το αρχείο (στον pico η έξοδος και αποθήκευση γίνεται με Ctrl και X) με όποιο όνομα θέλετε (π.χ. hello) και τρέξτε το πρόγραμμα γράφοντας perl hello. Αν η Perl είναι εγκατεστημένη στο μηχάνημά σας, τότε θα δείτε να εμφανίζεται το μήνυμα Hello world!

Αυτό που είπαμε στον υπολογιστή μας με το παραπάνω πρόγραμμα ήταν να εμφανίσει (print) το μήνυμα Hello world! και μετά να αλλάξει γραμμή (\n). Σημειώστε επίσης ότι στην Perl κάθε γραμμή τελειώνει με ένα ελληνικό ερωτηματικό (;).

Τέλος, θα παρατηρήσατε ίσως ότι δεν χρειάστηκε να δώσετε καμία επέκταση στο όνομα του αρχείου. Συνήθως, στα αρχεία των perl scripts δίνουμε την επέκταση .pl για να καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για αρχεία perl οπότε στην περίπτωση αυτή θα ήταν καλύτερα να ονομάσουμε το αρχείο μας hello.pl. Πάντως, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν επιθυμούμε να φαίνεται κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα σε μια εφαρμογή η οποία είναι προσβάσιμη από το web καλύτερα να αποκρύπτουμε από τον χρήστη, άρα και από κάθε κακοήθη εισβολέα, τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη. (Έτσι δεν θα γνωρίζει ποιες τεχνικές να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει τον έλεγχό της.)

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στα Μαθήματα γλώσσας προγραμματισμού Perl

Επιστροφή στον Ελληνικό Οδηγό Χρήσης Internet