Μαθήματα γλώσσας προγραμματισμού Perl


Στις σελίδες αυτές θα μάθετε πώς να προγραμματίζετε χρησιμοποιώντας την Perl. Αυτό που έχετε μπροστά σας δεν είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο, αλλά η καταγραφή των γνώσεων που συσσωρεύονται σιγά σιγά, καθώς ασχολούμαι όλο και περισσότερο με αυτό το αντικείμενο. Για να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε όσα παραδείγματα βρίσκονται εδώ, Θεωρείται δεδομένο ότι έχετε στη διάθεσή σας ένα σύστημα Linux με εγκατεστημένη την Perl 5 ή την Activestate Perl for Windows. Καλή μελέτη και παρακαλώ μη μου στέλνετε απορίες. Ό,τι γνωρίζω είναι ήδη γραμμένο εδώ.

Γιώργος Επιτήδειος, Συγγραφέας των Μαθημάτων γλώσσας προγραμματισμού Perl

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Ελληνικό Οδηγό Χρήσης Internet