Λίγα γενικά λόγια για την Perl

Η Perl (Practical Extraction and Report Language ή πιο χαϊδευτικά Pathologically Eclectic Rubbish Lister) είναι μια πολύ ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού και οι υψηλές της δυνατότητες για διαχείριση διαδικασιών (processes), αρχείων (files) και κειμένων (text) την καθιστούν ιδανική για εφαρμογές βάσεων δεδομένων, system management, προγραμματισμό στο web και πολλά άλλα. Δημιουργήθηκε από τον Larry Wall και είναι τόσο ευέλικτη ώστε μπορεί να χρησιμεύσει τόσο στον χρήστη ενός μεμονομένου μηχανήματος όσο και στον διαχειριστή ενός εξαιρετικά μεγάλου δικτύου.

Η Perl λειτουργεί τόσο ως scripting language (ο κώδικας διαβάζεται από το σύστημα και εκτελείται άμεσα) όσο και ως programming language (ο κώδικας περνάει από compiler, μεταφράζεται σε κάποια άλλη γλώσσα, όπως η C ή η Assembly, και λειτουργεί αυτόνομα). Στα μαθήματα αυτών των σελίδων η Perl παρουσιάζεται μόνο ως scripting language πάνω σε Linux. Ωστόσο, η ίδια η Perl λειτουργεί τόσο σε Windows όσο και σε μια πληθώρα από άλλες πλατφόρμες.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στα Μαθήματα γλώσσας προγραμματισμού Perl

Επιστροφή στον Ελληνικό Οδηγό Χρήσης Internet