Εγγραφή Νέου Μέλους ΕΕΕΙ

Αν έχετε ενημερωθεί για την ΕΕΕΙ, γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και πιστεύετε πως οι στόχοι και οι σκοποί της σας ταιριάζουν, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση εγγραφής νέου μέλους:.

Δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε πολύ, η νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να δεχόμαστε μέλη με ηλεκτρονικό τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβετε την αίτηση εγγραφής σε word 97 (αρχείο doc, 88K) ή σε αρχείο zip, (38K συμπιεσμένο αρχείο .doc), να την τυπώσετε, να τη συμπληρώσετε και να μας τη στείλετε με fax στο 01-6546382. Τέλος σας συνιστούμε να μελετήσετε το καταστατικό μας που μπορείτε να πάρετε από εδώ σε αρχείο zip, 13K.

ΕΕΕΙ © 2005


Επιστροφή στις σελίδες της ΕΕΕΙ